Stadig flere nordmenn velger grønne biler

Dette er ikke en elbil 🙂

Mens Dagsavisen i oktober 2010 kalte nordmenn miljøsinker ser det nå ut til at trenden er i ferd med å snu. På grunn av en stadig større etterspørsel har en priskrig blant elbilprodusentene gjort at du nå kan få en ferdig registrert bil til like over 200 000 kr om du velger å kjøpe elbil.

Fordeler med elbil

Med en rekkevidde på 10-12 mil er ikke dagens elbiler designet for langturer, men er du ute etter en bil som skal brukes til bykjøring og korte turer er det lite som taler imot det å velge elbil. Selv om kjørelengden er korter enn hos en vanlig bil er styrkene og kompenseringene mange, med flere fordeler som reduser kostnaden og gir deg tidsbesparelser. I 2011 fikk elbilsjåfører følgende fordeler:

 • Gratis parkering på kommunale p-plasser.
 • Gratis passering i alle landets bomstasjoner og fritak for rushtidsavgift.
 • Fri adgang til å kjøre i kollektivfeltet.
 • Årsavgiften på kun 400 kr
 • Gratis lading på de fleste offentlige ladestasjoner.
 • Fritak fra engangsavgift og merverdiavgift da de kjøpte bilen.
 • 50% rabatt på firmabilbeskatningen.
 • Gratis transport av elbilen på riksveiferger (men fører må betale).
 • Ekstra tillegg (35 til 100 øre i 2011) fra Statens regulativ i kilometergodtgjørelsen.
 • Strømkostnad på 15-20 øre pr kilometer.
 • En elektrisk motor med langt færre bevegelige deler som trenger langt mindre kostbart vedlikehold og reparasjon.

I 2009 startet prosjektet Grønn Bil med et overordnet mål om at det innen utgangen av 2020 skal være minst 200 000 ladbare biler på norske veier. Eierskapet til prosjektet ligger hos Energi Norge AS, et selskap heleid av Energi Norge, mens styringsgruppen for prosjektet består av representanter fra Energi Norge, KS, ZERO og Transnova. Prosjektet jobber mot å tilrettelegge for praktisk bruk av ladbare biler, samt jobbe for å gjøre ladbare biler økonomisk attraktive i innkjøp og drift.

Elbil mest solgte småbil

Med over 1000 solgte biler var i 2011 den mest solgte småbilen elbilen Mitsubishi iMiev. Aldri har en elbil solgt så mye her til lands og spørsmålet er nå om Norge har kommet til et vendepunkt når det gjelder bruken av grønne biler. Da bil nummer 1000 ble overlevert til kunden var også energiminister Erik Solheim tilstede og overleverte bilnøklene.

– Når det gjelder å oppnå en reell reduksjon av utslipp er jeg ikke i tvil om at elbiler er løsningen for privatbilismen, sa Solheim til regjeringen.no og understreket at en etterspørsel hos kundene etter miljøvennlige biler er en viktig faktor for å gjøre de mer tilgjengelige for mannen i gata.

, ,

Ingen kommentarer.

Legg igjen en kommentar

hit counter