Slutt på oblatordningen?

Statens Vegvesen vurderer nå og kutte ordningen med oblat på registrerings skiltene.


Denne ordningen har eksistert siden 1993 og har blitt brukt som en metode for å lettere kontrollere om en bileier har betalt årsavgift eller ikke. Dette kontrollmerket er også en bekreftelse på att bileieren har betalt forsikring og att bilen er EU godkjent.

Ny foto og datateknologi er i ferd med å bli etablert ut over i landets Trafikkstasjoner, som gjør kontroll av skiltene mye lettere. Det nye systemet er mobilt og kan plasserer i Statens Vegvesens kjøretøy, på mobile kontrollposter kan de i løpet av et lite sekund få svaret på om bilen har betalt årsavgiften eller ei.

I Sverige sluttet de med oblatordningen i 2009 etter å ha hatt den siden 1970, det er mao på høy tid att vi får innført en forenkling i Norge også.

Foreløpig er dette bare et forslag fra Statens Vegvesen og de har tatt kontakt med Politiet, forsikringsselskaper, Toll og Avgiftsdirektoratet for å få deres synspunkter på saken. Kommer disse til enighet om et forslag må dette ut til en høring slik att politikerne kan ta en beslutning om saken.

Og med kjennskap til Norsk byråkrati kan dette ta sin tid så jeg er redd for att vi må nok klistre på oblat neste år også.

, , , , ,

Ingen kommentarer.

Legg igjen en kommentar

hit counter