Hvor populære er hybridbiler i Norge?

Hybridbilene vinner stadig mer popularitet etter hvert som miljøbevisstheten brer om seg blant folk og bilprodusentene utvikler nye hybrider. Salget av hybridbiler viser en økende trend. Poenget med disse bilene er å redusere miljøbelastningen og drivstoffkostnadene.

En hybridbil er en bil som bruker både en konvensjonell forbrenningsmotor og en elektrisk motor som drivkraft. Forbrenningsmotoren er gjerne enten en bensinmotor eller en dieselmotor. Bilen skifter normalt mellom forbrenningsmotoren og elektromotoren, men bruker forbrenningsmotoren der det kreves mye kraft. Elektromotoren benyttes når bilen kjører langsomt fordi forbrenningsmotoren i slike tilfeller har dårlig virkningsgrad. Når bilen står stille, stopper forbrenningsmotoren hvis det ikke er behov for å lade batteriene.

Hybridbilene har en rekke fordeler. Normalt kan forbrenningsmotoren i en hybridbil være mindre og lettere enn i en normal bil. Grunnen til dette er at begge motorene kan kjøres samtidig når det er behov for ekstra kraft, slik at forbrenningsmotoren kan dimensjoneres etter gjennomsnittlig kraftbehov og ikke maksimalt kraftbehov. Dessuten kan mye av bilens bremseenergi omdannes til elektrisitet ved oppbremsing, og denne brukes til opplading av batteriene. I vanlige biler går denne energien til spille. Hybridbiler oppnår derfor som regel et vesentlig lavere drivstofforbruk, spesielt ved bykjøring og annen småkjøring. Det finnes flere varianter av hybridbiler.

I Norge har myndighetene satt ned importavgiftene for hybridbiler for å øke andelen av miljøvennlige biler på veiene i Norge.

I 2009 var for første gang i historien en hybridbil den mest solgte bilen i Norge i en måned. Dette var Toyota Prius, som gikk til topps med 515 registrerte biler. Toyotas massive satsning på kombinasjonen av bensin og elektrisk hybridteknologi som en løsning på miljøproblemene har stadig brakt Prius oppover salgslistene i Norge. Og i september 2009 ble den Norges mest solgte bilmodell, noe som vekket oppsikt internasjonalt, fordi dette kun har skjedd tidligere i Japan, hvor Prius blir produsert.

Fremfor alt drosjenæringen i Norge har vist seg å sette stor pris på hybridteknologien, da denne næringen kan dra stor nytte av reduserte driftskostnader ved å bruke hybridbiler.

En analyse viser at dersom alle biler i Norge ble skiftet ut med hybridbiler, vil dette øke elektrisitetsforbruket i Norge med 4 TWh, noe som tilsvarer 400 000 husstander. Dette ekstra strømforbruket vil øke til 8 TWh dersom hele transportnæringen går over til hybriddrift, noe som f.eks. tilsvarer 2 gasskraftverk.

Driftsutgiftene vil ligge lavere, i det vesentlige på grunn av redusert drivstofforbruk. Øvrige utgifter, f.eks. til reparasjon, vedlikehold og deler vil ventelig ligge på samme nivå som ved bruk av konvensjonelle biler.

Selv om Toyota må anses som ledende i utviklingen av moderne hybridteknologi, kommer de andre bilprodusentene etter. Både Honda, Opel og andre produsenter leverer nå hybridbiler, og Ford har nylig tatt patent på et system som kan gjøre om vanlige biler til hybridbiler. Det er derfor hevet over tvil at hybridbilene er kommet for å bli, og den økende populariteten gjenspeiler folks økende miljøbevissthet.

Hybridbiler er det siste på miljøfronten for å redusere forbrenning av fossilt drivstoff. Fremtiden vil ganske sikkert gi enda bedre løsninger på miljøproblemet, men per i dag har hybridbiler en stadig voksende popularitet, og de forventes å gjøre seg sterkt gjeldende også blant privatbilister.

, ,

One Response to Hvor populære er hybridbiler i Norge?

  1. Endre Åkra 14/02/2012 den 20:40 #

    Hei, vil koma med ein uttale ang. hybrid bilar. Kvifor går det så sakte på hybrid fronten? Det er no fleire år sidan peugeot reklamerte med mange modellar dieselhybrid. Må apsolutt hybridbilen vera spesiell samanlikna med vanlege modellar. Skal det vera så vanskeleg å ha ein hybridmodell i tillegg til dei andre modellane? Eller er bilindustrien redd for at det då berre er hybridane som vert seld. Det kan dei nok og ha god grunn til å frykta.
    Med venleg helsing E. Åkra

Legg igjen en kommentar

hit counter