Elektriske sportsbiler – FYK

Foto: Wikimedia Commons

Elektromotorer har vært i bruk i mer enn 100 år på mange ulike bruksområder, fra industri til offentlige transportmidler som f.eks. trikker, trolleybusser, tog etc. I de siste årene har elektriske motorer også vunnet innpass på personbilmarkedet, og det skjer en rivende utvikling på dette området. Mest kjent er kanskje fortsatt minibilene som brukes i storbyer som et effektivt alternativ til persontransport med offentlige transportmidler. Men utviklingen stopper ikke der. Etter hvert har det blitt utviklet personbiler i full størrelse, og til og med sportsbiler.

Utviklingen av effektive batterier er en nødvendig forutsetning for at elektrisk drevne biler skal bli en generell og reell konkurrent til tradisjonelle biler med forbrenningsmotor, men også på dette området skjer det en intensiv forskning, og batterikapasiteten har økt betydelig de siste årene med innføring av litium-ione-batterier som kan gi en kjørelengde på inntil 400 km eller mer.

Mange forbinder elektrisk drevne biler med lave hastigheter og liten motorkraft. Men dette er langt fra tilfellet.

På sportsbilmarkedet tilbys det i dag elektromotorer med rundt 250 hk, og det kan gi en akselerasjon fra 0 til 100 km/t på 3,9 sekunder, noe som er fullt på høyde med ytelsene til biler med forbrenningsmotorer. I det hele tatt er det lite som begrenser muligheten til å bygge elektromotorer med meget høy effekt og et gunstig effekt/vekt-forhold. En viktig bonus er også at driftskostnadene kun er en brøkdel av en forbrenningsmotor, og likeledes vedlikeholdsutgifter – det er mange færre bevegelige deler. Utnyttelsesgraden for den tilførte energien i en elektromotor er mer enn tre ganger høyere enn for forbrenningsmotorer. I tillegg er det vesentlig billigere å bruke elektrisk energi sammenlignet med oljebasert drivstoff. Den eneste faktoren som begrenser utbredelsen av elektromotorer i biler, er som nevnt kjørelengde mellom opplading. Kjørelengde mellom tanking for en bil med forbrenningsmotor kan i dag være i området 500-1000 km. Men med dagens intense utviklingsarbeid når det gjelder batterikapasitet, er det kun et tidsspørsmål før de elektriske bilene har kommet på høyde med tradisjonelle biler. Og da vil det ikke lenger være noe som hindrer masseutbredelse av elektromotorer i biler.

På sportsbilmarkedet er det i dag flere aktører som leverer biler med elektromotorer. Tesla Motors i California leverer f.eks. en heftig sportsbil som kalles Tesla Roadster. Produksjonen startet allerede i 2008, og bilen har blitt kontinuerlig videreutviklet. Den har en elektromotor på 248 hk som gir en akselerasjon fra 0-100 på 3,7 sek. Virkningsgraden er 88% i snitt, noe som ligger skyhøyt over alle forbrenningsmotorer. Motoren drives av litium-ione-batterier som gir en kjørelengde på 320 km. Batteripakken er imidlertid i stadig utvikling og ventes å gi konkurransedyktige kjørelengder i løpet av få år, som kan sammenlignes med forbrenningsmotorer.

Det finnes også flere andre produsenter av elektriske sportsbiler på markedet, blant annet australske Varley, som har levert elektromotorer i over 100 år, engelske Lightning og flere andre. De elektriske sportsbilene har et utstyr som er fullt på høyde med vanlige biler, både når det gjelder utseende på karosseri, bilglass, teknisk utstyr og sikkerhetsutstyr.

FYK er en norsk eksperimentbil som ble bygget av drammensfirmaet Aetek med støtte fra Statoil. Bilen er en rendyrket sportsbil med karosseri av aluminium og en modifisert forbrenningsmotor fra Ferrari som går på en blanding av hydrogen (20%) og naturgass (80%) som kalles hytan. Bilen ble bygget for å demonstrere dagens teknologi og alternativer til oljebasert drivstoff. Noe av poenget med denne bilen er også å vise at miljøvennlige biler slett ikke trenger å være langsomme eller kjedelige i designen. Motorkonseptet gir en kraftig reduksjon i utslipp av CO og CO2, og med en spesialbygget katalysator kan også NOx fjernes. Prosjektet viser meget klart at det er mulig å bygge vesentlig mer miljøvennlige biler, også med tradisjonelle forbrenningsmotorer med kun beskjedne modifikasjoner av motorene.

Ingen kommentarer.

Legg igjen en kommentar

hit counter