Bildekk og Sikkerhet

Kvaliteten på dekket og føret det kjøres på er viktige faktorer når det kommer til bremselengde for et kjøretøy. Ved å ha dekk som er tilpasset de føreforholdene man befinner seg i vil man drastisk redusere bremselengden.

Kvaliteten på bildekk og slitasje på disse er viktige faktorer i mange bilulykker. I 2008 døde 255 mennesker i trafikken. 30 av disse dødsulykkene skyldes i henhold til analyser på ulykkesstedet  blant annet at dekkene ikke var i ønskelig kvalitet.

I tillegg til disse dødsfallene ble det samme året rapportert nesten 11.000 skadde i bilulykker samme perioden. Om vi antar at den tilsvarende prosentsatsen som gjelder ved dødsfall også gjelder her kan man anta at opp til 1300 trafikkskader kunne vært ungått dersom bilister hadde vært flinkere til å prioritere gode og trafikksikre dekk.

Kvaliteten på dekket og føret det kjøres på er viktige faktorer når det kommer til bremselengde for et kjøretøy. Ved å ha dekk som er tilpasset de føreforholdene man befinner seg i vil man drastisk redusere bremselengden.

Farten har også mye å si for bremselengde og sikkerhet. Man er ansvarlig for å tilpasse farten etter forholdene. Selv om du kjører i 80 mens du befinner deg i 80 sonen, kan du risikere bot dersom ikke føret tillater at en slik fart er fornuftig. Glatt føre, snø og dårlig sikt er alle faktorer som ofte spiller inn i vinterhalvåret.

Det er flere valg når det kommer til vinterdekk. Man kan velge å kjøre med piggdekk, eller også velge piggfrie vinterdekk. Piggdekk er generelt sikrere på isføre, men de piggfrie vinterdekkene nærmer seg stadig i kvalitet. Dersom man kun kjører i tettbebygde strøk kan man komme langt med piggfrie vinterdekk, men om man bor i mer terreng, eller ofte er på fjellet vil man ha best utbytte av piggdekk tilpasset slike forhold.

Det er også viktig at man velger et bildekk av en viss standard. Spesielt på vinterdekk er det viktig å ikke spare for mye på kronene. De årlige dekktestene viser til stadighet at det er de dekkene med høyest pris og kvalitet som gir den beste effekten.

Om forfatteren

For å finne trafikksikre vinterdekk som passer til din bil besøk: http://www.nyevinterdekk.com

, , , ,

Ingen kommentarer.

Legg igjen en kommentar

hit counter